چاپ
دسته: blog
بازدید: 442

چگونگی تخریب ساختمان  ، تخریب ساختمان را وقتی صورت می پذیرد که قصد داشته باشیم به جای یک ساختمان قدیمی ، یک ساختمان جدید را پدید بیاوریم . قبل از گودبرداری و ساختن ساختمان جدید ، احتیاج می باشد

که ساختمان قدیمی قبلی به شکل مناسبی تخریب و ضایعات آن به بیرون از کارگاه منتقل شود . تخریب ساختمان بعد از گرفتن مجوزهای لازم و قطع تمامی انشعابات همانند برق ، گاز و ... همینطور چک نمودن پایداری سازه های مجاور آغاز می شود .
در بیشتر پروژه ها ، متاسفانه مهندس مجری به شکل سوری وجود دارد و مهندس مجری به صورت واقعی وجود ندارد . پس شما همانند یک مهندس ناظر برای این که در میان تخریب ساختمان مشکلی به وجود نیاید ، خوب است که از صاحب ملک درخواست کنید که در تمامی مرحله ها به خصوص مرحله ی تخریب از مجری ذیصلاح به کار ببرد و در بهترین وقت کپی قراردادی که با مهندس مجری بسته است و کپی همه ی قراردادهای پیمانکاران فرعی در هر مرحله و همینطور اگر مهندس ناظر اگر صلاح بداند که کارگاه باید دارای مسئول ایمنی باشد ، کپی قرار داد با مسئول ایمنی هم مالک باید به مهندس ناظر تحویل بدهد .


عوامل مهم و تاثیر گذار بر زمان و تخریب ساختمان :


1-عرض معبر

2-تعداد طبقات

3-شعاع و اندازه گردش ماشین آلات

4-وضعیت ایمنی ساختمان های کناری

5-نحوه ی دسترسی ماشین آلات به پروژه

6-نوع اسکلت سازه


3 راه برای تخریب ساختمان :


1-تخریب دستی
2-تخریب مکانیکی
3-روش های انفجاری
بعد از گرفتن مجوزهای لازم و قطع تمامی انشعابات در اطراف کناره های کارگاه ، ورق های فولادی یا مصالح خوب دیگر همراه نشانه های هشدار را نصب می کنیم . 
در روش مکانیکی تمام فرآیند تخریب به وسیله ی ماشین آلاتی مثل ؛ پیکور  ، بیل مکانیکی ، قیچی هیدرولیک و … صورت می پذیرد . در راه تخریب مکانیکی هزینه ها بیشتر از یک مقدار روش تخریب دستی است و همینطور سرعت اجرای عملیات تخریب هم در این روش زیادتر می باشد .