مراحل ساختمان سازی  ، بسیاری از افراد داخل یک خانه زندگی می کنند و ممکن است برایشان مهم نباشد که چه مراحلی طی می شود تا یک ساختمان شکل بگیرد . اما مالکین زمین می دانند که مراحل ساختمان سازی بسیار پیچیده و دشوار است .


برای شروع ساختمان سازی ابتدا باید زمینی را که قصد دارید در آن ساختمان و یا خانه درست کنید را مشخص نمایید و خصوصیات آن را بررسی کنید و در آخر نقشه آن را طراحی کنید .
بعد از طی نمودن کلیه ی این مراحل باید دارای مجوز هایی همانند : پروانه ساخت را بگیرید که برای گرفتن پروانه ساخت نیز باید از مدارک مالکیت و سند زمین و مشخصات هویتی و همینطور مشخص کردن مهندس ناظر است . بعد از به دست آوردن مجوز می توانید شروع به ساخت و ساز کنید .
گود برداری یکی از مراحل اولیه در ساخت و ساز است که به وسیله ی مهندس سازه نقشه کشی می شود و تعداد طبقات و طول و عرض را مشخص می کند . قبل از شروع پروژه ساختمان سازی احتیاج است مکان اجرای پروژه از لحاظ جغرافیایی ، مهندسی شده و بعد از آن باید تست خاک را انجام دهید . علت انجام این تست این می باشد که باید اندازه سستی خاک محل ساخت و ساز ساختمان بررسی شود . بعد از انجام تست خاک ، خاکبرداری صورت می پذیرد . در مرحله ی خاکبرداری باید مصالحی که سبب ریزش می شوند همانند : سنگ ریزه ، قلوه سنگ ، شن و ماسه و ... را باید از آن جا جمع کنید . بعد از خاکبرداری و مناسب شدن خاک ، نوبت به گود برداری می رسد . گود برداری دارای حفر زمین با عمق بسیار زیادی می باشد . این کار بیشتر توسط لودر و یا بیل مکانیکی و وسیله های دیگر انجام می شود .
در ساختمان سازی اجرای میلگرد در بخش های گوناگون ساختمان استاندارد ویژه خود را دارا است . این اصول در مدل سازه نیز گوناگون می باشد . برای مثال نحوه آرماتوربندی استخر اصول و قوانین به خصوصی برخوردار . برای آرماتوربندی اسکلت بتنی و بعد آرماتورها را داخل قالب های فلزی قرار می دهید .
مرحله بعدی ساختمان سازی بعد از قالب بندی ، به بتن ریزی که از دیگر مراحل مقاوم سازی سازه است می رسیم . در مرحله ی بتن ریزی باید بسیار دقت داشته باشید تا این کار به شکل دقیق صورت بگیرد . بعد از بتن ریزی زمانی که بتن ها شکل بگیرند قالب ها جدا شده و برای اجرای اسکلت آماده می شوند .
برای اسکلت بندی ساختمان بیشتر از اسلکت های فلزی و یا بتنی به کار می برند که هر دو روش خوبی است . اما اسکلت فلزی از هزینه ی بیشتری برخوردار است . به همین علت افراد تمایل بیشتری به اسکلت بتنی را دارا هستند .